Gjerasimovski, Aleksandar, Maja Sharevska, Natasha Gjerasimovska, Monika Sharevska, & Milan Šarevski. " Tehnoekonomska optimizacija kombinovanih niskotemperaturnih sistema grejanja." Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], 52.1 (2021): 59-65. Web. 27 May. 2022