Soldo, D., Marković, M., & Marković, J. 2021 Dec 25. Izbor klima-komora i mogućnosti za povećanje efikasnosti. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 52:1