Soldo, Dejana, Milan Marković, & Jovana Marković. " Izbor klima-komora i mogućnosti za povećanje efikasnosti." Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], 52.1 (2021): 67-74. Web. 27 May. 2022