Soldo, Dejana, Marković, Milan, I Marković, Jovana. " Izbor klima-komora i mogućnosti za povećanje efikasnosti" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 52 Broj 1 (25 December 2021)