Šiljak, Mile. " Energenti, izvori energije, energija - aksiomi, nedoumice i zablude" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 52 Broj 1 (25 December 2021)