Batinić, R. 2021 Dec 25. Termička modernizacija postojećih višespratnih stambenih zgrada u Beogradu. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 52:1