Batinić, Radivoje. " Termička modernizacija postojećih višespratnih stambenih zgrada u Beogradu." Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], 52.1 (2021): 97-111. Web. 27 May. 2022