Batinić, Radivoje. " Termička modernizacija postojećih višespratnih stambenih zgrada u Beogradu" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 52 Broj 1 (25 December 2021)