Stevanović, Žana, Danka Kostadinović, Marina Jovanović, Vukman Bakić, & Nenad Stepanić. " Uticaj zelenog krova na kvalitet gradskog vazduha." Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], 52.1 (2021): 113-120. Web. 29 May. 2023