Stevanović, Žana, Kostadinović, Danka, Jovanović, Marina, Bakić, Vukman, I Stepanić, Nenad. " Uticaj zelenog krova na kvalitet gradskog vazduha" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 52 Broj 1 (25 December 2021)