Petrovski, A., & Kazak, J. 2021 Dec 25. Optimizacija za održivosti objekata. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 52:1