Petrovski, Aleksandar, & Jan Kazak. " Optimizacija za održivosti objekata." Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], 52.1 (2021): 131-137. Web. 26 Feb. 2024