Petrovski, Aleksandar, I Kazak, Jan. " Optimizacija za održivosti objekata" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 52 Broj 1 (25 December 2021)