Bonjar, Mohammad, Moslehi, Hamed, Berenji, Sevil, Bonjar, Javad, I Harmathy, Norbert. " Efekti konfiguracije podnih difuzora u razvojnoj fazi" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 52 Broj 1 (25 December 2021)