Bijelić, M., & Bijelić, Z. 2021 Dec 25. Sistemsko upravljanje kvalitetom energetskih sistema u fazi razvoja. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 52:1