Bijelić, Mitar, & Zdravko Bijelić. " Sistemsko upravljanje kvalitetom energetskih sistema u fazi razvoja." Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], 52.1 (2021): 163-176. Web. 27 May. 2022