Bijelić, Mitar, I Bijelić, Zdravko. " Sistemsko upravljanje kvalitetom energetskih sistema u fazi razvoja" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 52 Broj 1 (25 December 2021)