Petrović, B., Gojak, M., & Kozić, Ä. (2021). Na putu ka dostizanju minimalne vrednosti toplotne provodljivosti termoizolacionih materijala. Zbornik MeÄ‘Unarodnog Kongresa O KGH, 52(1), 177-186. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/6711