Petrović, B., Gojak, M., & Kozić, Ä. 2021 Dec 25. Na putu ka dostizanju minimalne vrednosti toplotne provodljivosti termoizolacionih materijala. Zbornik MeÄ‘unarodnog kongresa o KGH. [Online] 52:1