Petrović, Branislav, Milan Gojak, & Đorđe Kozić. " Na putu ka dostizanju minimalne vrednosti toplotne provodljivosti termoizolacionih materijala." Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], 52.1 (2021): 177-186. Web. 27 May. 2022