Petrović, Branislav, Gojak, Milan, I Kozić, Đorđe. " Na putu ka dostizanju minimalne vrednosti toplotne provodljivosti termoizolacionih materijala" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 52 Broj 1 (25 December 2021)