Doprinos geotermalne energije urbanoj transformaciji grada Utike u SAD, sa aspekta urbanističkog planiranja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aleksandar Jovanović

Apstrakt

Gradove u SAD odlikuje veoma prisutno post-industrijsko urbanističko i arhitektonsko nasleđe. Ova je situacija prisutna i u mnogim Evropskim gradovima, pa i u Srbiji. Međutim, za razliku od Evropskih gradova, uglavnom motorizacijski napredni urbanistički koncepti Amerike uslovljavaju pojavu urbane rasplinutosti i socijalne segragacije centar-periferija, koja je prisutna u većini gradova. Odlazak stanovništva iz centara gradova ka periferiji je sve češća pojava. U kojoj meri je moguće savladati ovaj problem je pitanje koje ovaj rad postavlja.Korišćenjem Case study metode jednog Američkog grada na istočnoj obali u državi Njujork, ispitavane su predispozicije za oživljavanje centara gradova kroz integraciju pejzažne arhitekture tamo gde ona fali, afirmaciju upotrebe obnovljivih izvora (naročito geotermalne u vidu toplotnih pumpi i daljinskog grejanja) i uvođenje energetske sertifikacije i pešačkog i biciklističkog saobraćaja.Radom je ustanovljeno da je moguće intergrisati obnovljive izvore u koncept urbanističke revitalizacije starih Američkih gradova i da ovo ima veliki socijalni značaj za zajednice i delove gradova kojima je potrebna afirmacija. Preporuka za dalja istraživanja je u sveobuhvatnom, gotovo pejzažnom odnosu prema gradu u celini, gde će se upotreba geotermalne energije od individualnih rešenja za objekte pretvoriti u koncept umrežavanja različitih izvora obnovljive energije. Glavni problem, koji se pokazao kroz istraživanje kao prisutan je mišljenje društva, koje još uvek ne prepoznaje i ne povezuje toplotnu energiju sa planiranjem grada u dugoročnom smislu. Na konceptima njene afirmacije treba raditi uklučivanjem društvenih nauka i primenom koncepta medijskog i komunikacijskog menadžmenta, na primer.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
JOVANOVIĆ, Aleksandar. Doprinos geotermalne energije urbanoj transformaciji grada Utike u SAD, sa aspekta urbanističkog planiranja. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 48, n. 1, p. 51-59, dec. 2017. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/3288>. Datum pristupa: 22 may 2019 doi: https://doi.org/10.24094/kghk.017.48.1.51.
Sekcija
Članci

Reference

[1] Jovanovic, A., Proceedings CA2RE, Faculty of architecture KU Leuven, Belgium, 2017.
[2] *** Special workshop transcription it_1 special class, Expert in geothermal energy, Cornell University, 2016.
[3] *** Expert Interview it_1, Geothermal energy expert, Cornell University, NY, Interviewer: A. Jovanovic, 2016.
[4] *** Expert Interview ut_1, Engineering department expert, City hall of Utica, Interviewer: A. Jovanovic, 2016
[5] *** Expert Interview ro_1, Regional& Economic development expert, Rome, NY, Interviewer: A. Jovanovic, 2016.
[6] *** Expert Interview it_5, Urban(regional) planning expert Cornell University, Interviewer: A. Jovanovic, 2016.
[7] *** Expert Interview ca_1, Expert in geothermal energy from California, U.S. A, Interviewer: A. Jovanovic, 2016.
[8] *** Expert Interview ut_3, Public administration expert, RCIL, Utica, NY, Interviewer: A. Jovanovic, 2016.
[9] *** Expert Interview ut_2, Economic development expert, City hall of Utica, Interviewer: A. Jovanovic, 2016
[10] www.city-data.com 2014), asessed 08.11.2017
[11] P. Horrigan, J. Tester, Al. George, N. Scott, A. Aguirre, A. Jovanovic, S. Sud., An Adaptive Approach and Analysis to Sustainably Transform Utica's Urban Core, Poster Presentation, Cornell University, November 3rd, 2016