Sistemi za sezonsko skladištenje solarne energije u zgradama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Uroš Stritih Rok Koželj Urška Mlakar

Apstrakt

U radu je dat pregled tehnologija za sezonsko sladištenje solarne energije za grejanje zgrada. Sadašnje nacionalne i međunarodne strategije o energiji podstiču korišćenje obnovljivih izvora energije. Akumulator toplotne energije nudi razne mogućnosti za projektovanje sistema za korišćenje obnovljive energije, naročito solarne energije. Termohemijsko skladištenje toplote postalo je popularno među istraživačima zbog veće gustine energije i manjih toplotnih gubitaka u poređenju sa skladištenjem osetne i latentne toplote. Sa druge strane, solarna energija je priznata kao jedan od obnovljivih izvora energije sa najvećim potencijalom. U prvom delu rada dat je pregled tehnologija i sistema za termohemijsko skladištenje sa naglaskom na sisteme koji koriste solarnu energiju u zgradama sa primerima iz inostranstva (Danska). Glavni deo rada predstavlja prezentaciju prototipa adsorpcionog sistema koji je napravljen u Laboratoriji za grejnu, sanitarnu i solarnu tehnologiju na Univerzitetu u Ljubljani. U sistemu se koristi radni par silikagela i vodene pare. Akumulator se sastoji od dve glavne komponente: adsorbera i isparivača /kondenzatora. Silikagel predstavlja adsorpcioni materijal koji je u formi granula. Vezu između adsorbera i isparivača/kondenzatora predstavlja ventil. Poslednji deo rada sadrži prezentaciju numeričkih modela koji se koriste za proračune sezonskog skladištenja. TRNSYS (TRaNsient SYStem) je jedan od najpopularnijih programa za simulaciju sistema. To je kompletno i sveobuvatno okruženje simulacije koje se prevashodno bavi problemima vezanim za sisteme koji imaju tranzijentno ponašanje, kao što su sistemi u kojima se primenjuje solarna energija, toplotna (termička) analiza zgrade, električni sistemi, sistemi za grejanje, klimatizaciju i ventilaciju itd. Koristili smo ovaj program kako bismo simulirali primenu solarne enegiju sa sezonskim termohemijskim skladištenjem toplote.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
STRITIH, Uroš; KOŽELJ, Rok; MLAKAR, Urška. Sistemi za sezonsko skladištenje solarne energije u zgradama. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 48, n. 1, p. 61-72, dec. 2017. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/3289>. Datum pristupa: 22 may 2019 doi: https://doi.org/10.24094/kghk.017.48.1.61.
Sekcija
Članci

Reference

[1] *** European Commision, Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the 8 Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings, Off. J. Eur. Union. 9 (2002) 65–71. doi:10.1039/ap9842100196., [Online].
[2] *** EU, Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 11 on the energy performance of buildings (recast), Off. J. Eur. Union. (2010) 13–35. 12 doi:doi:10.3000/17252555.L_2010.153.eng., [Online].
[3] Ristić, A., N. Z. Logar, S. K. Henninger, V. Kaučič, The performance of small-pore 14 microporous aluminophosphates in low-temperature solar energy storage: The structure-15 property relationship, Advanced functional materials, vol. 22, p. 1952–1957, 2012.
[4] Krese, G., Butala, V., Stritih, U., Thermochemical seasonal solar energy storage for heating and cooling of buildings, Energy and Buildings, 2017 (In the process of approving).
[5] Hauer, A., Sorption theory for thermal energy storage, Thermal Energy Storage for Sustainable Energy Consumption, p. 393–408, 2007.
[6] McGlashan, M. L., Manual of symbols and terminology for physicochemical quantities and, Pure Applied Chemistry, 1970.
[7] *** Dronninglund Fjernvarme, Brochure about the solar plant (Dronninglund Solar thermal plant),. Available: http://www.drlund-fjernvarme.dk/
[8] http://comtes-storage.eu/comtes-project/development-lines/development-line-a/.
[9] Engel, G., Asenbeck, S., Köll, R., Kerskes, H., Wagner, W., van Helden, W., Simulation of a seasonal, solar-driven sorption storage heating system, Journal of Energy Storage, vol. 13, p. 40–47, 2017. https://doi.org/10.1016/ J.EST.2017.06.001
[10] Jaehnig, D., R. Hausner, W. Wagner, C. Isakkson, Thermochemical storage forsolar space heating in a single family house, AEE - Institute for Sustainable Technologies, 2006.
[11] Stritih, U. Butala, V., Krese, G., Mlakar, U., Sezonski shranjevalniki toplote, EGES, vol. 4, pp. 12-14, 2016.