Provera integriteta analitičkih rezultata čvrstih biogoriva

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Predrag Petrović Marija Petrović

Apstrakt

Čvrsta biogoriva dobijena iz sekundarnih drvnih sirovina veoma su prihvatljiva i predstavljaju značajan izvor obnovljive energije. Proizvodi drvnih sekundarnih sirovina uglavnom nastaju preradom nusproizvoda iz šumarstva, poljoprivrede, građevinarstva i nekih drugih delatnosti. Takve sekundarne sirovine su veoma pogodne kao obnovljivi izvor energije, čijem kvalitetu se u svetu pridaje velika pažnja kroz definisanje mnogobrojnih standarda kvaliteta.Da bi kvalitet biogoriva bio optimalan, neophodno je pri proizvodnji, kontrolisanju, laboratorijskim analizama, trgovini, transportu, korišćenju, primeni tehničke regulative i drugim potrebama, obezbediti čitav niz zahteva u celokupnom tehničko-tehnološkom proizvodnom lancu.Srbija, od nedavno kao član Evropskog komiteta za standarde (CEN), ali i kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, pored mnogobrojnih političko-ekonomskih mera, mora usaglasiti i mnoge regulative, u koje spadaiset standarda koji se odnose na kvalitet čvrstih drvnih biogoriva.Jedan od standarda koji tretira kvalitet biogoriva je i standard koji omogućava da se integriteti analitičkih rezultata mogu izraziti faktorom konverzije iz nekog datog stanja, u željeno stanje koje je u opštoj upotrebi.U ovom radu je prikazana mogućnost primenom principa konverzijeintegriteta pojedinihanalitičkih vrednosti koje se mogu pretvoriti iz jednog stanja (prosušen, u primljenom stanju, suv, suv-bez pepela), u neka druga željena stanja.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
PETROVIĆ, Predrag; PETROVIĆ, Marija. Provera integriteta analitičkih rezultata čvrstih biogoriva. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 48, n. 1, p. 73-81, dec. 2017. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/3290>. Datum pristupa: 24 may 2019
Sekcija
Članci

Reference

[1] *** Čvrsta biogoriva—„Specifikacije i klase goriva“—Deo 1: Opšti zahtevi- nkSRPS EN ISO 17225-1, 2015.
[2] *** Čvrsta biogoriva—„Specifikacije i klase goriva“— Deo 2: Klasiranje drvnih peleta-nkSRPS EN ISO 17225-2, 2015.
[3] *** Čvrsta biogoriva—„Specifikacije i klase goriva“ —Deo 3: Klasiranje drvnog briketa-nkSRPS EN ISO 17225-3, 2015.
[4] *** Čvrsta biogoriva—„Specifikacije i klase goriva“—Deo 4: Klasiranje drvne sečke- nkSRPS EN ISO 17225- 4, 2015
[5] *** Čvrsta biogoriva—„Specifikacije i klase goriva“—Deo 5: Klasiranje ogrevnog drveta- nkSRPS EN ISO 17225-5, 2015
[6] *** Čvrsta biogoriva —„Terminologija, definicije i opisi“- nkSRPS EN ISO 16559, 2015.
[7] *** Čvrsta biogoriva-„Preračunavanje analitičkih rezultata iz jednog stanja u drugo stanje“, nk SRPS EN ISO 16993, mart. 2017.
[8] Petrović Marija, Petrović P., Biomasa iz poljoprivrede-kao potencijalni izvor alternativnih goriva, Časopis „Poljoprivredni list“, br. 76, 2011., str.31-38.
[9] Petrović P., Petrović Marija: Značaj tehničkih regulativa u procesnoj tehnologiji čvrstih biogoriva, 28. Međunarodni kongres o procesnoj industriji „Processing 15“, Smeits, IT-Sits, 2015., Inđija, str.12-21.
[10] Petrović P., Marija Petrović: Osnovne postavke standarda kvaliteta čvrstih biogoriva iz sekundarnih drvnih sirovina, Časopis KGH 1/2017., god. 46, Biblio. 0350–1426 (206), doi: 10.24094/kghc.017.46.1.81.