Povećanje energetske efikasnosti u skladu sa evropskom direktivom 2012/27/EU u cilju smanjenja potrošnje energije krajnjeg korisnika

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Romanas Savickas Lauryna Savickiene

Apstrakt

Sa rastom potrošnje energije moraju se pronaći i primeniti mere za postizanje energetske efikasnosti. Direktiva o energetskoj efikasnosti 2012/27/EU sadrži ciljeve da se na godišnjem nivou smanji potrošnja energije krajnjeg potrošača za 1,5%, ali ne definiše način na koji države članice treba da postignu te ciljeve. U ovom radu je data analiza o tome kako se ovih ciljevi mogu postići pojedinačnim merenjem toplote za svaki stan, čime se smanjuje potrošnja energije krajnjeg potrošača. Prikazana je statistička analiza identičnih zgrada u kojima su postavljeni i u kojima nisu postavljeni heat cost allocators. Sam heat cost allocator ne smanjuje potrošnju energije, te se u ovom radu daju tehničko rešenje i skup dodatne opreme koje treba instalirati, poput termostatskih ventila, ventila za ravnotežu, merača tople vode i daljinskog sistema. Konačni rezultati pokazuju da se ciljevi Direktive o energetskoj efikasnosti mogu postići, jer zgrade sa pojedinačnim heat cost allocators troše manje toplotne energije za oko 20-30%.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SAVICKAS, Romanas; SAVICKIENE, Lauryna. Povećanje energetske efikasnosti u skladu sa evropskom direktivom 2012/27/EU u cilju smanjenja potrošnje energije krajnjeg korisnika. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 48, n. 1, p. 97-108, dec. 2017. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/3292>. Datum pristupa: 22 may 2019
Sekcija
Članci

Reference

[1] Savickas, R., Paulauskas, M. The implementation of 2012/27/EU Energy Efficiency Directive in District heating sector by most efficient technical means. Study, 2014. 101, 114 p.
[2] *** Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012, on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC, 15-19 p.