Kombinovani štednjak kao izvor toplote u sistemima etažnog ili centralnog grejanja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mile Šiljak

Apstrakt

Iskonska težnja čoveka da svoje egzistencijalne potrebe zadovoljava iz objedinjenih tehničko-tehnoloških rešenja, uslovila je između ostalog i pojavu kombinovanog štednjaka. Kombinovani štednjaku domaćinstvu pruža mogućnost istovremenog ili pojedinačnog zadovoljenja potreba za kuvanjem, prženjem, pečenjem, zagrevanjem vazduha u neposrednom okruženju i potrebe za zagrevanjem vode, kao nosioca toplote, zagrejanje određenih parcijalnih prostora u porodičnom stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ŠILJAK, Mile. Kombinovani štednjak kao izvor toplote u sistemima etažnog ili centralnog grejanja. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 48, n. 1, p. 117-123, dec. 2017. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/3294>. Datum pristupa: 22 may 2019
Sekcija
Članci

Reference

[1] Šiljak, S.M., Strukovna nadležnost u oblasti energetske efikasnosti zgrada, Beograd, KGH, godište 41 (2012), br. 4, str. 63-68.
[2] Šiljak, S.M., Personal Competence, Energy Efficiency in Thermal Engineering and Sustainable Planet Earth, Clima 2013, 11th REHVA World Congress and 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Building, Prague, Czechoslovakia, 2013. CD-edition
[3] Šiljak, S.M., Nacinalni propisi iz oblasti energetske efikasnosti građevinskog objekta i njihova upotrebljivost u praksi. Beograd, KGH, godište 43 (2014), br. 2, str. 101 -105, i godište 43 (2014), br. 3, str. 95-100.
[4] Šiljak, S.M.,Building-Efficiency-Confusion-Misconception-Reality, Clima 2016, 12th REHVA World Congress, Aalborg, Denmark, 2016, CD-edition, volume 6.
[5] Šiljak, S.M., Funkcija cilja i strukturna i sadržajna uređenost sofisticiranih termotehničkih sistema koji se integrišu u građevinski objekat i aspekt energetske efikasnosti, Inženjerska komora Srbije, Regionalni centar Kragujevac, Predavanje u Požarevcu, dana 15. aprila 2016.
[6] www.alfaplam.rs, maj 2017
[7] www.mbs.rs, maj 2017