Sistem automatske dopune zatvorene ekspanzione posude korišćenjem transmitera pritiska i senzora maksimalnog nivoa vode

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vojkan Zdravković Miroljub Todorović

Apstrakt

Sistem automatske dopune zatvorene ekspanzione posude korišćenjem transmitera pritiska i senzora maksimalnog nivoa vode pripada oblasti industrijske automatike. Tehnički problem dopune zatvorene ekspanzione posude koji je ranije koristio mehaničke merne elemente, koji su stalno otkazivali, rešen je primenom mernih elemenata transmitera pritiska vazduha, transmitera pritiska vode i senzora maksimalnog nivoa vode. Transmiter pritiska i senzor maksimalnog nivoa vode su se pokazali u praksi kao veoma precizni i sigurani merni elementi koji ne zahtevaju posebno održavanje. Merni elementi su postavljeni na vertikalni deo zatvorene ekspanzione posude i povezani su na kontroler u elektro-ormanu. Kontroler u elektro-ormanu, vrši obradu prikupLjenih informacija sa mernih elemenata i u zavisnosti od zadatih vrednosti pritiska vode i pritiska vazduha (nivo vode od minimalnog do maksimalnog radnog nivoa) daje naloge za rad elektromagnetnom ventilu za dopunu vazduha, elektromagnetnom ventilu za dopunu vode i elektromagnetnom ventilu za rasterećenje pritiska vazduha. Senzor maksimalnog nivoa vode blokira rad elektromagnetnog ventila za dopunu vode kada nivo vode dostigne maksimalni nivo.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ZDRAVKOVIĆ, Vojkan; TODOROVIĆ, Miroljub. Sistem automatske dopune zatvorene ekspanzione posude korišćenjem transmitera pritiska i senzora maksimalnog nivoa vode. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 48, n. 1, p. 125-131, dec. 2017. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/3295>. Datum pristupa: 22 may 2019
Sekcija
Članci

Reference

[1] *** Рекнагел-Шпренгер-Хенман, Грејање и климатизација, Грађевинска књига, Београд, 1987
[2] *** Документација ЈКП „Градска топлана“, Ниш.