Kako će tržište reagovati na predstojeće postepeno smanjivanje HFC-a nakon amandmana u Kigaliju?

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Alexander Cohr Pachai Asbjørn Leth Vonsild

Apstrakt

U propisima koji regulišu korišćenje potentnih gasova sa efektom staklene bašte, pretpostavlja se da će svi gasovi plasirani na tržište (koji su prodati na tržištu) jednog dana završiti u atmosferi. Neki od tih gasova imaju vrlo visok potencijal globalnog zagrevanja (PGZ), znatno viši od CO2. Da bi se napravio propis koji na jednostavan način obuhvata sve gasove, reguliše se uticaj gasova uz korišćenje jedinstvenog zbirnog broja koji se naziva ekvivalent CO2 (CO2eqv). Izračunato je da su u Evropi ukupne emisije u referentnom periodu iznosile 183 MT CO2eqv po godini. Od početka 2018. godine na tržištu će se naći oko 30% manje rashladnih fluida (u CO2eqv). Tako će nastati situacija u kojoj će biti teško nabaviti rashladni fluid koji vam je potreban. Na nekim tržištima koja se šire ova situacija će nametnuti veliki pritisak na tržište da predvidi rast tržišta i da izračuna prihvatljivi bu-dući PGZ.
Glavni deo propisa u EU i Kligalijski amandman ne regulišu konkretne ra-sladne fluide ili segmente tržišta, već emisije u CO2eqv. Rast potrošnje će biti moguć samo uz smanjenje PGZ-a, i to će imati uticaj na izbor rashladnog fluida. Pored toga, sve veće oporezivanje pravi pritisak na neka tržišta i cene rashaldnih fluida rastu zbog troškova sirovina i opšte neizvesnosti.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
PACHAI, Alexander Cohr; LETH VONSILD, Asbjørn. Kako će tržište reagovati na predstojeće postepeno smanjivanje HFC-a nakon amandmana u Kigaliju?. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 48, n. 1, p. 147-157, dec. 2017. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/3297>. Datum pristupa: 22 may 2019
Sekcija
Članci

Reference

[1] *** National Hydrofluorocarbon (HFC) Inventories: A summary of the key findings from the first tranche of studies. This document has been developed by OzonAction as part of UN Environment’s work programme under the Climate and Clean Air Coalition (CCAC). United Nations Environment Programme, 2016 file:///C:/Users/cpachaa/Downloads/HFC%20Summary%20(web)%20(1).pdf