Prirodni rashladni fluidi za primenu na nižim temperaturama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jan Boone

Apstrakt

Ovaj rad se bavi prirodnim rashladnim fluidima koji u velikoj meri doprinose smanjenju potrošnje fosilnih goriva i značajnom smanjenju emisije CO2. U projektu ‘NATURAL 5 LINE-UP’ prikazane su primene u različitim sistemima.U drugom delu rada prikazani su rezultati rada kaskadnog rashladnog sistema koji koristi CO2/NH3 u okviru preduzeća za preradu mesa u Holandiji. Firma ENGIE Refrigeration Netherlands je instalirala kaskadno postrojenje koje koristi CO2/NH3, a deo koji koristi NH3 se nalazi u mašinskoj sobi i na krovu.Ovo postrojenje koristi standardne kompresore i vijčane i klipne kompresore pod visokim pritiskom. Zamrzavanje i hlađenje se postiže korišćenjem CO2 na temperaturama od –51°C (2900 kW) –35°C i –12°C. Pored toga odvija se i rekuperacija toplote na različitim temperaturama za vodu koja se koristi u procesu i za grejanje prostorija i podova. U radu su dati i tehnički podaci i fotografije svakog sistema.U zaključku rada je prikazana primena kompresorske tehnologije kao demonstracija izvodljivosti kontrolisane termonuklearne fuzije za proizvodnju energije.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
BOONE, Jan. Prirodni rashladni fluidi za primenu na nižim temperaturama. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 48, n. 1, p. 159-164, dec. 2017. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/3298>. Datum pristupa: 22 may 2019
Sekcija
Članci