Prednosti integracije toplotnih pumpi i sistema za hlađenje hrane u komericjalnim primenama: primer efikasne rekuperacije energije za zgrade gotovo nulte energije

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sergio Maria Capanelli

Apstrakt

Optimizacija potrošnje energije i neophodnost da se smanji emisija CO2 pokreću razvoj sistema veće efikasnosti za tržište opreme za klimatizaciju i hlađenje. Uvođenje novih tehnologija koje je već donelo mnoge koristi tržištu stambenih klimatizera u aplikacijama za hlađenje i obrnuto, predstavlja zanimljiv način da se poveća opšti učinak cele instalacije. Tehnologija vodene petlje (water loop technology) predstavlja primer novog razvoja i transfera tehnologija za komercijalne primene: ona postiže cilj povećanja efikasnosti rashladnog ormana sa drugačijim projektom i sa uvođenjem novih tehnologija poput kompresora sa EEV (elektronski ekspanzioni ventil) i BLDC (istosmerni motor bez četkica). U ovim postrojenjima vodena petlja (water loop) je takođe i izvor energije za sistem grejanja, klimatizacije i ventilacije u prodajnom prostoru. U ovom scenariju, integracija sa komercijalnim toplotnim pumpama koje koriste novu generaciju rashladnih fluida, poput ekološkog R-744, i optimizacija celog sistema predstavljaju ključne faktore za efikasni sistem za rekuperaciju energije sa manjom potrošnjom i većom efikasnošću.U ovom radu je opisan primer moguće integracije gde ispravan projekat postrojenja i kombinacija rahsladnih ormana opremljenih sa “Carel HEOS Sistema” i komercijalnom toplotnom pumpom koja koristi CO2 za grejanje i proizvodnju sanitarne tople vode na istoj vodenoj petlji donosi koristi i uređaju i celoj zgradi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
CAPANELLI, Sergio Maria. Prednosti integracije toplotnih pumpi i sistema za hlađenje hrane u komericjalnim primenama: primer efikasne rekuperacije energije za zgrade gotovo nulte energije. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 48, n. 1, p. 165-174, dec. 2017. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/3299>. Datum pristupa: 22 may 2019
Sekcija
Članci

Reference

[1] Bagarella G., Lazzarin R., Noro M. , Annual energy analysis of a water-loop self-contained refrigeration plant and comparison with multiplex systems in supermarkets, International Journal of Refrigeration, 2014.