Rashladni fluidi: trajna rešenja, ili dugotrajne obaveze?

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Risto Ciconkov

Apstrakt

Međunarodni sporazumi o zaštiti ozonskog omotača i klimatskih promena i njihovi odnosi. CFC rashladni fluidi, supstance koje oštećuju ozonski omotač, zamenjeni su sa HFC fluidima, no to su gasovi koji imaju visok potencijal globalnog zagrevanja. Stoga možemo reći da se HFC fluidi pojavili na tržištu zbog Montrealskog protokola. Postoje nekoliko EU zemalja sa uspešnim politikama u kojima su uvedeni nacionalni propisi o F-gasovima. Danas to su najnaprednije zemlje u vezi sa rashladnim tehnologijama koje su klimatski prihvatljive.Najčešće korišćeni prirodni rashladni fluidi su: amonijak, CO2 i ugljovodonici. Opisane su njihove prednosti i mane i njihove oblasti primene. Skoro svuda, procesi i proizvodi zasnovani na prirodnim rashladnim fluidima su dostigli tehnički nivo koji ih čini ekološki i ekonomski održivim.Elaborirana je četvrta generacija gasova na bazi fluora: HFO (hidro-fluoro-olefini). Najčešće se koriste R1234yf i R1234ze(E), a i kao mešavine sa HFCs. HFO rashladni fluidi su umereno zapaljivi i imaju potencijal da se akumuliraju i negativno utiču na ekosisteme povećavajući njihovu kiselost. Oni imaju veoma visoke cene.Autor daje viziju za budućnost sa ekološkim rashladnim fluidima; Inovacije sa novim komponentama i novim konceptima amonijačnih sistema sa niskim nivoom punjenja i njihovo širenje u mnogim aplikacijama. Postoje poboljšanja CO2 sistema sa instaliranjem paralelnog kompresora; unutrašnji izmenjivač toplote; instaliranje ejektora i korišćenje evaporativnog kondenzatora. Postoji veliki potencijal da R290 bude prvi izbor rashladnog fluida za split klima uređaje gde je poboljšani njihov dizajn u pogledu sigurnosti i redukciju punjenja rashladnog fluida.Nema dovoljno obučenih ljudi u rashladnim tehnologijama sa prirodnim rashladnim fluidima i u razvijenim i u zemljama u razvoju. Dakle, podrška i organizacija takvih obuka je neophodna.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
CICONKOV, Risto. Rashladni fluidi: trajna rešenja, ili dugotrajne obaveze?. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 48, n. 1, p. 175-194, dec. 2017. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/3300>. Datum pristupa: 22 may 2019
Sekcija
Članci

Reference

[1] Ciconkov, R., Natural refrigerants in developing countries, problems and suggestions, Gustav Lorentzen Conference on Natural Working Fluids, IIR, Sydney, Australia, 2010.
[2] Ciconkov, R., Refrigeration – Solved Examples, Faculty of Mechanical Engineering, Skopje, Republic of Macedonia, 2016.
[3] Coulomb, D., Statement presented at 22nd UN Climate Change Conference, Marrakech, Morocco, 2016.
[4] Denzinger, Ph., Hydrocarbons in Split AC Units – an Indian Success Story, Side event at MOP 28 of Montreal Protocol, Kigali, Rwanda, 2016.
[5] ***, The Danish road to natural refrigerants, Environmental Protection Agency of Denmark, Denmark, 2011.
[6] ***, Fit for the phase-down: the main facts and figures of the new F-Gas Regulation, Information paper No. 14, Eurammon, 2017.
[7] ***, Report from the Commission on barriers posed by codes, standards and legislation to using climate-friendly technologies in the refrigeration, air conditioning, heat pumps and foam sectors, European Commission, COM(2016) 749, 2016.
[8] ***, Evapcold low charge ammonia refrigeration system, Evapco, www.evapco.com/evapcold, visited 2017.
[9] ***, Current long-term alternative refrigerants and their possible applications, 31st Informatory note on refrigeration technologies, Int. Institute of Refrigeration, 2016.
[10] Hafner, A., Integrated CO2 system for refrigeration, air conditioning and sanitary hot water, Ammonia and CO2 Refrigeration Conference, IIR, Ohrid, Republic of Macedonia, 2017.
[11] Hoffmann, G., Plehn, W., Natural refrigerants for mobile air – conditioning in passenger cars, German Federal Environment Agency (UBA), 2010.
[12] Hrnjak, P., Efficient very low charged ammonia refrigerating systems, Ammonia and CO2 Refrigeration Conference, IIR, Ohrid, Republic of Macedonia, 2017.
[13] ***, Hydrocarbons21.com, http://hydrocarbons21.com, visited 2017.
[14] Lamb, R., Refrigerant choices for the future – small industrial refrigeration applications, Institute of Refrigeration, UK, 2016.
[15] Ona, A., Gkizelis, A., Skačanova, K., Boccabella, E, Global market and policy trends for CO2 and Ammonia as natural refrigerants, Ammonia and CO2 Refrigeration Conference, IIR, Ohrid, Republic of Macedonia, 2017.
[16] ***, UNEP, Report of the refrigeration, air conditioning and heat pumps Technical Options Committee (RTOC), 2014 Assessment, 2014.