Ekološka alternativa za toplotnu pumpu vazduh-voda

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Graţiela Maria Tarlea Mioara Vincerius Ana Tarlea Florin Temistocle Ionesku

Apstrakt

Ovaj rad predstavlja studiju slučaja o ekološkim apsektima i aspektima energetske efikasnosti toplotne pumpe voda-vazduh. U ovoj studiji su rađena poređenja R134a, R600a, R152a, R410a, R 407C, R404A, R1234yf, 1234ze i R1234zd. Teorijska studija analizira jednu fazu rashladnog sistema koji trenutno radi sa fluidom R 134a. U uporednoj studiji je posmatran koeficijent učinka postrojenja i faktor TEWI (ukupan ekvivalentan uticaj na zagrevanje – Total Equivalent Warming Impact – prema standardu EN 378–1). Energetska efikasnost je direktno povezana sa globalnim zagrevanjem i emisijom gasova sa efektom staklene bašte.Zbog novih propisa koji se odnose na rashladne fluide na međunarodnom nivou, narednih godina se moraju pronaći nove ekološke alternative po pitanju potencijala globalnog zagravanja.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TARLEA, Graţiela Maria et al. Ekološka alternativa za toplotnu pumpu vazduh-voda. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 48, n. 1, p. 195-200, dec. 2017. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/3301>. Datum pristupa: 22 may 2019
Sekcija
Članci

Reference

[1] *** ASHRAE – Thermophysical Properties of Refrigerants. - Chapter 20, 2009
[2] *** ASHRAE – HVAC Systems & Equipment, 2008
[3] *** Bitzer - Refrigerent Report 2008
[4] *** Regulation (EC) No 517/2014 of the European Parliament and of the council on certain fluorinated greenhouse gases.
[5] Ţârlea G. M., Codes of Practice (1,2). Domain refrigerating and air conditioning Bucharest, Publisher AGIR, 2008, 2009.
[6] *** European Standard SR EN 378-1:2016
[7] Chiriac F, Târlea G, Gavriliuc R, Dumitrescu R, Ilie A. 2006, Machinery and refrigeration systems, Bucharest, 300p, Publisher Agir 2006.
[8] Ţârlea G., Ecological Refrigeration Systems, Bucharest, Publisher Ecolex, 2002.
[9] Ţârlea G. Romanian Refrigeration and Air Conditioning Code of Practice, COFRET'08, Nantes, 2008.
[10] *** The Ozone Hole NERC 2010, www.antarctica.ac.uk
[11] *** Genetron software.
[12] *** COOLPACK software.