Rumunsko istraživanje o hlađenju i klimatizaciji

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Liviu Drughean Alexandru Şerban Florea Chiriac Anica Ilie Rodica Dumitresku

Apstrakt

U ovom radu su prikazani rezultati istraživanja na rashladnim i klimatizacionim sistemima koje je vodila grupa profesora sa Tehničkog građevinskog univerziteta u Bukureštu. Teorijsko i eksperimentalno istraživanje o obnovljivim izvorima energije bilo je vođeno u okviru nacionalnih istraživačkih projekata i omogućilo je izgradnju pultova (stands) pa čak i modernih istraživačkih laboratorija koje se koriste za studentske aktivnosti, kao i eksperimentalnu bazu za radove na diplomskim, magistarskim i doktorskim studijama. Istraživačka aktivnost je takođe rezultovala i izgradnjom industrijskih pilot sistema i radovima objavljenim u stručnim časopisima, predstavljenim je na nacionalnim i međunarodnim konferencijama i korišćenim u izradi dotorske disertacije.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
DRUGHEAN, Liviu et al. Rumunsko istraživanje o hlađenju i klimatizaciji. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 48, n. 1, p. 201-215, dec. 2017. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/3302>. Datum pristupa: 24 may 2019
Sekcija
Članci

Reference

[1] Şerban, A., Boian, I., Chiriac, F., Năstase, G., Calotă, R.: Absorption refrigeration and heat pump systems using ammonia, Gustav Lorenzen Interantional Conference, TU Delft, Olanda, 2012.
[2] Şerban, A., Chiriac, F., Boian, I., Boieriu L. The role of natural refrigerants in future refrigeration and heat pump systems. Recent advances in intelligent control, modeling & computational science, WSEAS Conference, Valencia, Spain, 2013.
[3] Chiriac, F., Şerban, A., Năstase, G.: Heat exchanger with minichanel for absorption chillers, with ammonia-water solution, for small cooling power. 4th IIR Conference on Thermophysical Properties and Transfer Processes of Refrigerants, Delft, The Netherlands, 2013.
[4] Şerban, A., Chiriac, F., Năstase, G., Boian, I.: Cooling systems for buildings, with low power absorption chillers driven by renewable energy sources, Conferinţa CIBV 2012, ISSN 2285-7656, ISSN-L 2248-7648, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2012.
[5] Chiriac, F., Chiriac, V., Şerban, A.: Energy recovery systems for the efficient cooling of data centers using absorption chillers and renewable energy resources. Environmental Engineering and Management Journal, Vol.10, Nr.9, ISSN: 1582-9596, 2011.
[6] Chiriac, F., Şerban, A., Năstase, G., Boian, I.: The role of natural refrigerants in future refrigeration and heat pump systems. Environmental Engineering and Management Journal, Vol.10, Nr.9, ISSN: 1582-9596, 2011.
[7] Popa, V., Popa, C. L., Şerban, A.: Using ammonia-water absorption cooling subsystem in BCCHP. IIR Conference Ammonia Refrigeration Technology, Ohrid, Republic of Macedonia, ISBN: 978-2-913149-85-4, 14-16 April 2011.
[8] Şerban, A., Chiriac, F., Năstase, G.: Interactive platform for students – Online refrigeration system learning National Conference, Sinaia 2012, Romania.
[9] Chiriac, F., Drughean, L., Boian, I., Ilie A., Şerban, A., Doboşi, I. S., Duna, Ş., Năstase, G.: Use of natural agents and renewable energy sources and energy recovery in refrigeration and air conditioning systems, National Conference, Sinaia 2012, Romania.
[10] Drughean, L., Ilie, A., Girip, A., Teodorescu, D.: Environmental impact of possible replacements for R22, 24rd IIR International Congress of the Refrigeration, 17-22 august 2015, Yokohama, Japonia, Published by IIR.
[11] Drughean, L., Ilie, A., Dobrovicescu, A.: Aspects Regarding the Substitution of R22 Refrigerating Agent in Cooling Systems, Air Conditioning and Heating Pumps, 11th REHVA World Congress & 8th International Conference on IAQVEC, Clima 2013, Praga, 2013.