Elektronski sistem za vođenje evidencije i izveštavanje zasnovan na sertifikaciji preduzeća

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Peter Tomlein

Apstrakt

Ciljevi politike su da se još više smanji upotreba halona, da se značajno smanji procenat curenja (ispuštanja) i da se postigne energetski efikasan rad kola rashladnih fluida, toplotnih pumpi i rahsladnih sistema. Ovi ciljevi zahtevaju vođenje evidencije i izveštavanje o kretanju halona, o potrošnji energije koja se odnosi na koeficijent učinka (COP), odnos obnovljivih izvora energija, bazu podataka o sertifikovanim zaposlenim licima, sertifikovanim preduzećima i tako dalje.Ovaj rad je zasnovan na aktivnostima Slovačkog udruženja za rashladnu i klimatizacionu tehnologiju koje su započete 2003. godine. Elektronski vođena dokumentacija se razvila iz prethodne forme evidencije na papiru. Procenjeni podaci su sakupljeni iz uslužnih i poslovni organizacija.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TOMLEIN, Peter. Elektronski sistem za vođenje evidencije i izveštavanje zasnovan na sertifikaciji preduzeća. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 48, n. 1, p. 293-303, dec. 2017. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/3310>. Datum pristupa: 22 may 2019
Sekcija
Članci

Reference

[1] Berglöf K., “Experiences of field method for Refrigeration Performance Analyzing”, In: IIR conference on Compressors, Papiernička, 2004.
[2] Braun J., Automated FDD for Vapour Compression Cooling Equipment”, Purdue University, 1996.
[3] Kim M., “Design of a steady state detector for fault detection and diagnosis”, IJR 31, 2008, p 790-806
[4] Leak-Check (Germany), EPEE logbook, Hungarian reporting system, EN 378, EN 15240
[5] Tomlein, P., “Inspection System on cooling circuits”, In: IIR Compressors, Papiernička, 2004
[6] Tomlein, P., “Refrigerants logging and reporting”, In: IIR Conference on Sustainable Refrigeration and Heat Pump Technology, Stockholm, Sweden, 2010
[7] Tomlein, P. “Certification of Companies based on Refrigerants reporting”, In: IIR Congress, Prague, Czech Republic, 2011
[8] Tomlein, P., “Inventory of Refrigerants”, In: IIR Compressors, Papiernička, 2013
[9] ***EU F gas regulation, Leak-Check (Germany), EPEE logbook, Hungarian reporting system and EN 378