Uporedna analiza metoda distribucije vazduha u sistemima za klimatizaciju

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Berec Gabor Vladimir Munčan Aleksandar Anđelković

Apstrakt

distribuciji vazduha za klimatizaciju prostorije, posebnu pažnju treba posvetiti načinu ubacivanja vazduha u željeni prostor. Veoma je složen proces određivanja najpogodnijeg načina za posmatrani slučaj. Neophodno je uzeti u obzir raspored korišćenja prostorije, prisutnost osoblja i izloženost spoljašnjim uticajima. Za rešavanje poteškoća pri odabiru sistema, tj. davanja idejnog rešenja, danas nam je na raspolaganju široki asortiman softvera. Korišćenjem ovih programskih paketa izbegavaju se izgradnja i korišćenje skupih ispitnih postrojenja. Postoje programi za izračunavanje toplotnih gubitaka, potrebne snage sistema, brojeva izmena, potrebe za vlaženjem vazduha i sl. Neki softveri sadrže i modul, koji je, pomoću računarske dinamike fluida (Computational Fluid Dynamics – CFD), u mogućnosti da prikaže 3D sliku rasporeda vazduha u prostoriji. Takođe, program omogućava da se vide kritična mesta na kojima su temperatura ili brzina vazduha iznad ili ispod kritičnih vrednosti, sto nam omogućava da vidimo da li je u tom delu prostora termička ugodnost zadovoljena ili ne. Za postizanje što boljih uslova u prostorijama, analizirani su sledeći načini ubacivanja vazduha: podno ubacivanje vazduha, sistem sa parapetnim unutrašnjim jedinicama i ubacivanje pomoću plafonskih jedinica.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
GABOR, Berec; MUNČAN, Vladimir; ANĐELKOVIĆ, Aleksandar. Uporedna analiza metoda distribucije vazduha u sistemima za klimatizaciju. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 48, n. 1, p. 349-367, dec. 2017. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/3314>. Datum pristupa: 22 may 2019
Sekcija
Članci

Reference

[1] Nielsen, Peter V., A., Francis, 2007, Computatuional Fluid Dynamics in Ventilation Design, Forssa, Finland: Forssan Kirjapaino Oy.
[2] Bakker André, 2006, Applied Computational Fluid Dynamics, Dartmouth College.
[3] *** ASHRAE Standard 55-Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. 2004.
[4] Wilkins, Christopher, M. H. Hosni, 2000, Heat Gain From Office Equipment, ASHRAE Journal 33–38.
[5] Kuzmin, Dmitri, 2004, Indroduction to Computational Fluid Dynamics, Institute of Applied Mathematics University of Dortmund
[6] Magyar, Zoltán., Cs., Szikra, 2003, Vocational Education Training for Building Observation, Operation and Maintenance. Légtechnikai rendszerek elemei és felépítése. Leonardo Da Vinci Programme.
[7] Hosni, Mohammad H., W. J., Byron, Xu, Hanming, 1999, Experimental Results for Heat Gain and Radiant/Convective Split from Equipment in Building, ASHRAE Journal
[8] Naumov., Alexander L., A. T., Iuri, 2016, Control of indoor air quality by demand control ventilation, Rehva Journal, January, pp. 41–45.