Kako sistemi za KGH mogu povećati otpornost izgrađenog okruženja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Thomas Lawrence Drury Crawley

Apstrakt

Koncept otpornosti (rezilijentnosti) razmatra način na koji se naše moderno društvo zavisno od tehnologije može pripremiti i nastaviti da funkcioniše kada se suoči sa događajima koji ga remete, bilo da ih izazivaju ljudi (poput terorizma), zastoj ili kvarovi u vezi sa tehnologijom ili prirodne katastrofe (poput ekstremnih meteoroloških uslova). U ovom radu dat je pregled glavnih aspekata o tome kako poboljšanje energetske efikasnosti uz dodavanje mera održivosti i elemenata pametne tehnologije u sistemima za KGH može doprineti ukupnoj otpornosti zgrada i izgrađenog okruženja. Na primer, povećanje energetske efikasnosti smanjuje pritisak na električnu mrežu ili druge sisteme za isporuku energije i znači da će ove mreže biti u stanju da se brže oporave od prekida i poremećaja. Slični argumenti se mogu dati za efikasno korišćenje vode i materijala potrebnih za rad sistema za KGH. Zgrade projektovane da obezbede zdravu unutrašnju sredinu pomoću filtriranja i efikasnog upravljanja ventilacionim vazduhom manje su podložne uticajima iz kontaminirane ili nezdrave spoljašnje sredine. Pametne zgrade i njihova oprema mogu pomoći u zaštiti od oštećenja ili druge štete (poput sajber napada) praćenjem obrazaca rada i eventualnim koordinisanjem preko komunikacija zasnovanih na oblaku ili drugih vrsta komunikacija. Pametni sistemi za KGH mogu se projektovati tako da se automatski mogu prebaciti u “bezbedan” režim ili režim “privremenog skloništa” kada dobiju ulazne signale od sistema u zgradi ili lokalnih sistema za upravljanje vanrednim situacijama.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
LAWRENCE, Thomas; CRAWLEY, Drury. Kako sistemi za KGH mogu povećati otpornost izgrađenog okruženja. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 49, n. 1, p. 11-15, dec. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/4077>. Datum pristupa: 16 july 2020
Sekcija
Članci

Reference

[1] 100 Resilient Cities. 100 Resilient Cities. http://www.100resilientcities.org/ Accessed 2 August 2018
[2] Baniassadi, A., Heusinger, J., Sailor, D.J. 2018. Energy efficiency vs resilience to extreme heat and power outag-es: The role of evolving building codes. Building and Environment. 139:86-94. July 2018.
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.05.024
[3] Lawrence, T.M., J. Perry and P. Dempsey, 2010, “Predicting Condensate from HVAC Air Handling Units”, ASHRAE Transactions 116(2):3-15.
[4] Lawrence, T.M., J. Perry and P. Dempsey, 2010, “Capturing Condensate by Retrofitting Air Handling Units”, ASHRAE Journal 52(1):48-54.
[5] Lawrence, T.M., Perry, J and Alsen, T. 2012. AHU Condensate Collection Economics. ASHRAE Journal 54(5):12-17.
[6] Ma, Y., Borrelli, F., Hencey, B., Packard, A., & Bortoff, S. 2009. Model predictive control of thermal energy storage in building cooling systems. In Decision and Control, 2009 held jointly with the 2009 28th Chinese Control Conference. CDC/CCC 2009. Proceedings of the 48th IEEE Conference 392-397
[7] Ma, Y., Kelman, A., Daly, A., & Borelli, F. 2012. Predictive control for energy efficient buildings with thermal storage. IEEE Control System Magazine, 32, 1, 44-64.