Oblikovanje energetski efikasnih formi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nenad Miloradović

Apstrakt

Iako su za oblikovanje prostora zadužene arhitekte, zbog energetske efikasnosti i uštede energije u posao se moraju uključiti i inženjeri termotehnike. Danas se nedovoljno razmatra kompaktnost oblika i oblikovanje životnog prostora, a oni mogu još u ranoj fazi projektovanja da u velikoj meri doprinesu smanjenju transmisionih gubitaka toplote. Oblikovanje energetski efikasnih formi može da bude jedna od strategija projektovanja niskoenergetskih i pasivnih kuća.


Teorijski najkompaktniji oblik je lopta. Ali u takvom obliku se ne može živeti. Zbog toga se kao najkompaktniji oblik za kuće uzima kocka. Međutim, u geometriji postoji čitav niz oblika koji se po kompaktnosti nalaze između lopte i kocke, a neki od njih su upotrebljivi za stanovanje.


Oblik koji je interesantan za naše uslove, a koji je bolji i kompaktniji i od polulopte (koja je pak kompaktnija od kocke), je cilindričan oblik sa osnovom koja podseća na ostatke arhitekture praistorijskog naselja Lepenski Vir. Kvalitet oblika osnovice sa Lepenskog Vira ogleda se u korišćenju delova kruga i četvorougla. Udeo od kruga povećava kompaktnost cele figure.


Kao primer dobre prakse navedena je kuća Džona Daglasa Balkoma koja je sagrađena u Santa Feu, država Nju Meksiko u SAD-u tokom sedamdesetih godina dvadesetog veka posle takozvanog „naftnog šoka“ i velike energetske krize koja je prouzrokovala značajan rast cene goriva. Postoji izvesna sličnost oblika osnova te kuće i kuća na Lepenskom Viru.


Novi autorov oblik energetski efikasne kuće je inspirisan arhitekturom Lepenskog Vira. Postoje više varijanti ovakvog oblika. Krov može biti na sedam voda kao što je prikazano, ali može biti i ravan. Lučni delovi su ispravljeni u prave linije čime se uprošćava izgradnja i povećava upotrebljivost za stanovanje. Asimetričnost oblika doprinosi smanjenju ventilacionih gubitaka, kao i većoj mogućnosti primene pasivnih zahvata solarne arhitekture. Preporučuje se istočna-jugoistočna orijentacija ovakvog objekta. Oblik energetski efikasne kuće, koji je autorski zaštićen, može značajno da doprinese uštedi energije, smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, kao i znatnoj uštedi u građevinskom materijalu i termoizolaciji.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MILORADOVIĆ, Nenad. Oblikovanje energetski efikasnih formi. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 49, n. 1, p. 33-39, dec. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/4080>. Datum pristupa: 16 july 2020 doi: https://doi.org/10.24094/kghk.018.49.1.33.
Sekcija
Članci

Reference

[1] Ksenofont, Uspomene o Sokratu, S originala preveo Miloš N. Đurić, Kultura, Beograd, 1964, pp. 78-80.
[2] Perez-Lombard L., Ortiz J., Pout C., A review on buildings energy consumption information, Elsevier, Energy and Buildings 40 (2008), 2008, pp. 394-398.
[3] ***, Interni bilten JKP Beogradske elektrane, br. 397, 2018.
[4] Rodrigez-Ubinas E., Montero, C., … , Passive design strategies and performance of Net Energy Plus Houses, Elsevier, Energy and Buildings 83 (2014), 2014, pp. 10-22.
[5] Srejović, Dragoslav, Lepenski Vir, nova praistorijska kultura u Podunavlju, SKZ, Beograd, 1969, pp. 42-92.
[6] Miloradović Nenad, Lepenski Vir – the prehistoric energy efficient architecture, REHVA Journal, Vol. 53, Iss. 5, October 2016, 2016, pp. 54-59.
[7] Lalović, Branko, Nasušno Sunce, Nolit, Beograd, 1982.
[8] Miloradović, Nenad, Termički aspekti gradnje kuća – istorijat i perspektive (prilog održivom razvoju), Građevin-ska knjiga, Beograd, 2009.
[9] Miloradović, Nenad, Prednosti i ograničenja geometrijskog oblika zgrade kao pasivnog sredstva grejanja, zbornik radova sa 32. kongresa o KGH, SMEITS, Beograd, 2001, pp. 172-179.