Verifikacija ostvarenih ušteda u potrošnji finalne energije zbog primene mera za un-apređenje energetske efikasnosti u psihijatrijskoj klinici „Dr Laza Lazarević“

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Bojana Opačić Slobodan Ružić

Apstrakt

U ovom radu je izvršena verifikacija ostvarenih ušteda u potrošnji finalne energije za grejanje, ventilaciju, pripremu sanitarne tople vode, tehnološke potrebe u kuhinji i vešeraju i za osvetljenje zbog unapređenja energetske efikasnosti u klinici „Dr Laza Lazarević“ u Padinskoj Skeli. U radu su prvo dati osnovni podaci o objektima klinike, sistemu grejanja, sistemu mehaničke ventilacije i sistemu osvetljenja pre rekonstrukcije, a zatim su navedene sve mere za unapređenje energetske efikasnosti koje su primenjene tokom rekonstrukcije. Godišnja potrošnja finalne energije za grejanje i osvetljenje prikazana je u poglavlju 3 u kome su takođe prikazani i podaci o zabeleženim prosečnim spoljašnjim temperaturama i obezbeđenom svetlosnom fluksu u objektima klinike pre i posle rekonstrukcije. Osim toga, u poglavlju 3 je izvršeno identifikovanje potrošnje električne energije za novi sistem mehaničke ventilacije koji je tokom rekonstrukcije objekata klinike ugrađen. U poglavlju 4 je opisan metod svođenja ostvarenih potrošnji finalne energije za grejanje pre i posle rekonstrukcije na iste spoljašnje temperature, kao i metod svođenja potrošnje električne energije za osvetljenje pre i posle rekonstrukcije na isti svetlosni fluks. Naime, direktno poređenje ostvarenih potrošnji finalne energije ne bi vodilo korektnim zaključcima zbog različitih uslova pre i posle rekonstrukcije (različite spoljašnje temperature i različit kvalitet osvetljenja). Da bi se dobile uporedive vrednosti i omogućilo donošenje relevantnih zaključaka, bilo je neophodno korigovati ostvarene potrošnje energije za grejanje pre i posle rekonstrukcije, tako da se odnose na istu spoljašnju temperaturu. Ovo svođenje je izvršeno na projektnu vrednost spoljašnje temperature, odnosno na srednju višegodišnju temperaturu u Beogradu tokom zimskog perioda. Isto tako, utrošenu električnu energiju za osvetljenje pre i posle rekonstrukcije bilo je neophodno korigovati na isti nivo osvetljenosti. Pošto nivo osvetljenosti u objektima klinike pre rekonstrukcije nije bio na propisanom nivou, dok novi sistem osvetljenja obezbeđuje nivo osvetljenja koji je propisima zahtevan u zdravstvenim institucijama, to je svođenje izvršeno na nivo svetlosnog fluksa koji je obezbeđen nakon rekonstrukcije. U poglavlju 5 su prikazane svedene vrednosti godišnje utrošene finalne energije za grejanje i za osvetljenje pre i posle rekonstrukcije, kao i ostvarene godišnje energetske uštede, godišnje smanjenje emisije CO2 i ostvarene godišnje finansijske uštede. Zaključna razmatranja su prikazana u poglavlju 6, a korišćena literatura u poglavlju 7.


Dobijeni rezultati nedvosmisleno pokazuju da je rekonstrukcija objekata klinike ”Dr Laza Lazarević”, bar u energetskom i ekološkom smislu, bila potpuno opravdana. Ukupna ušteda u finalnoj energiji potrebnoj za funkcionisanje klinike iznosi 38.4%, dok smanjene emisije CO2 iznosi 29.8%, Osim toga, rekonstukcijom objektata klinike je unapređen kvalitet i komfor života pacijenata i bolničkog osoblja. Očigledni primeri za to su značajno unapređenje nivoa osvetljenja u klinici u odnosu na stanje pre rekonstrukcije, odnosno dovođenje kvaliteta osvetljenja na nivo zahtevan propisima za obrazovne institucije i uvođenje sistema mehaničke ventilacije čime je postignut zahtevani broj izmena vazduha u skladu sa higijensko-zdravstvenim standardima za bolnice.


Rezultati prezentirani u ovom radu potvrđuju da je moguće značajno povećanje energetske efikasnosti kroz rekonstrukciju starih objekata. U pogledu korisne energije za grejanja objekata klinike, koji su stari, loše izolovani i sa lošom stolarijom, ostvarene uštede iznose 51%, dok su uštede u potrošnji finalne energije za istu namenu nešto veće i iznose 54% što je posledica zamene starog i dotrajalog toplovoda i uvođenja boljeg sistema regulacije u kotlarnici. Uštede finalne energije za potrebe pripreme sanitarne tople vode i tehnološke pare za rad kuhinje i vešeraja iznose 22.5%, dok su u potrošnji električne energije za osvetljenje ostvarene uštede od 35.3%. Uz ove energetske uštede, rekonstrukcija klinike je takođe doprinela smanjenju emisije CO2 za 29.8%. Konačno, ostvarene su i finansijske uštede u troškovima nabavke energenata od 37.9%. Međutim, uprkos postignutim respektabilnim efektima, treba primetiti da se troškovi rekonstrukcije zgrada bolnice ne mogu vratiti u prihvatljivom roku samo kroz ostvarene energetske uštede. Kao generalna preporuka, može se reći da odluku o rekonstrukciji zgrade ne treba donositi zbog mogućih ušteda u potrošnji finalne energije, nego zbog funkcionalnosti zgrade, njene bezbednosti i zdravstvenih uslova. Međutim, kada se takva odluka donese, onda u obim radova na rekonstrukciji obavezno treba uključiti i sve mere za poboljšanje energetske efikasnosti zgrade.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
OPAČIĆ, Bojana; RUŽIĆ, Slobodan. Verifikacija ostvarenih ušteda u potrošnji finalne energije zbog primene mera za un-apređenje energetske efikasnosti u psihijatrijskoj klinici „Dr Laza Lazarević“. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 49, n. 1, p. 57-70, dec. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/4083>. Datum pristupa: 16 july 2020 doi: https://doi.org/10.24094/kghk.018.49.1.57.
Sekcija
Članci

Reference

[1] Ružić, S., Lj. Maćić, Č. Dobrijević, FLUORESCENT LAMPS – SIGNIFICANT OPORTUNITY FOR POWER CONSUMPTION RATIONALISATION, Energija, Ekonomija i Ekologija, no. 1-2, page158-165, March 2000.
[2] Kostić, M.B., GUIDE TO THE WORLD OF ILLUMINATION, Minel-Schreder, Belgrade, 2000.
[3] Ružić, S., A.Vučković, N.Blagojević, Lj.Mitrušić: IMPACT OF THE NEW TARIFF SYSTEM ON EFFICIENCY OF ELECTRICITY CONSUMPTION IN ENERGY SYSTEM OF SERBIADURING WINTER SEASON 2001/2002, Elektrodistributivni sistemi, Book 30, no. 3, page 240-248, 2002.
[4] Hydro-meteorological Service of Serbia: ANNUAL BULLETIN FOR SERBIA, 2012 – 2017;
[5] Hydro-meteorological Service of Serbia: ANNUAL BULLETIN FOR SERBIA, January – April 2018;
[6] RULEBOOK ON ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS, Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 61/2011
[7] Opačić, B., S. Ružić, VERIFICATION OF ACHIEVED FINAL ENERGY SAVINGS DUE TO IMPLEMENTATION OF ENERGY EFFICIENCY MEASURES IN ELEMENTARY SCHOOL “OLGA PETROV”, 48. INTERNATIONAL HVAC&R CONGRESS AND EXHIBITION, Belgrade, 2017.