ЦФД моделирање турбуленције у каналима плочастих размењивача топлоте

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dragan Mandić

Apstrakt

Предмет овог рада је моделирање турбуленције протока флуида у каналима плочастих измјењивача топлоте за загревање санитарне топле воде у топлотној подстаници у Београду.


За испитивање турбулентних појава у каналима, овај рад користи стандардни К-ε модел турбуленције.


Претпостављене просечне брзине струјања у улазном пресеку канала се крећу од 0.01м / сец до 0.1м / сец и представљају минималне и максималне измерене вриједности ових брзина флуида у топлотним подстаницама.


На основу ових претпостављених брзина добијене су вредности измењене кинетичке енергије и карактер промене интензитета пројекција ових брзина у правцу све три осе.


На основу ових пројекција можемо одредити нестабилност брзине и повратних струја дуж ових канала и њихових контурних површина, као и "мртвих зона" у којима нема кретања течности.


Овај рад представља израчунате вриједности Реинолдсовог броја за претпостављене брзине флуида у каналима.


Ови феномени могу проузроковати различите проблеме при преносу топлоте и прљавштину у каналима плочастих измјењивача топлоте у којима нема циркулације.


Стога, добијени резултати могу послужити као основа за димензионисање и селекцију измењивача топлоте, као и за одређивање њихових оптималних услова рада.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MANDIĆ, Dragan. ЦФД моделирање турбуленције у каналима плочастих размењивача топлоте. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 49, n. 1, p. 109-115, dec. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/4089>. Datum pristupa: 16 july 2020
Sekcija
Članci

Reference

[1] Srbislav B.Genić, Branislav M.Jaćimović, Dragan N.Mandić, Dragan Petrović, Experimental determination of fouling factor on plate heat exchangers in district heating system,Energy and Buildings 50(2012) 204-211.
[2] Ioannis A. Stogiannisa ,Spiros V. Paras*, Olga P. Arsenyevab , Petro O. Kapustenkob, CFD Modeling of Hydrody-namics and Heat Transfer in Channels of a PHE,CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS,VOL.35,2013.
[3] Vinay Patil, Manjunath H., Basavaraj Kusammanavar,VALIDATION OF PLATE HEAT EXCHANGER DESIGN USING CFD, International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research,Vol.2,No.4,2013.
[4] Bhatia M. V., Cheremisinoff P. N., Heat Transfer Equipment, Technomic Publishing, Lancaster, 1980.
[5] Kumar, H., The Plate Heat Exchanger: Construction And Design, 1st National Conference on Heat Transfer, Leeds, 1984.
[6] J. Kerner, Plate heatexchangers: avoiding common misconceptions, Chemical Engineering 116 (2) (2009) 40–43.
[7] ANSYSIntroduction to CFD Analysis, Introductory FLUENT Notes, FLUENT v 6.3 Decembar 2006
[8] Dragan Mandic,CFD modeling of hydrodynamic phenomena and heat transfer in channelsof plate heat exchangers ,4th International Conference of Fluid Flow, Heat and Mass Transfer (FFHMT'17)Toronto, Canada – August 22 – 23, 2017
[9] Dragan Mandic,CFD modeling of turbulence in channels of plate heat exchangers ,5th International Conference of Fluid Flow, Heat and Mass Transfer (FFHMT'18)Niagara Falls, Canada – June 7 – 9, 2018