Porodična stambena zgrada sa sistemom centralnog grejanja i aspekt energetske efikasnosti u teoriji i praksi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mile S. Šiljak

Apstrakt

Brojnost i raznolikost porodičnih stambenih zgrada urbanih i ruralnih sredina i aspekt energetske efikasnosti trajni je izazov za strukovne analitičare i istraživače. Uvažavajući osnovne aksiome energetske efikasnosti u domenu zgradarstva, nesporno proizilazi da je sistem centralnog grejanja (SCG) takvih objekata primarni predmet tematske opservacije.


Projektovano a potom izvedeno stanje građevinskog dela porodične stambene zgrade direktno utiču na projektovan a potom i izveden predmetni SCG, a kultura korišćenja istih u radnom veku saučestvuje u energetskoj efikasnosti energetski aktivnog sistema takvog građevinskog objekta.


Analitičnost i temeljnost u pristupu, sagledavanju i analizi akceptirane kompleksne problematike dovode do ishodnih rezultata koji ukazuju na nesklad između teorije i prakse, a što je od posebnog značaja za opštu, stručnu i naučnu javnost ali i za trasiranje puteva za operativno delovanje u inženjerskoj praksi u smislu obezbeđenja prihvatljive energetske efikasnosti.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ŠILJAK, Mile S.. Porodična stambena zgrada sa sistemom centralnog grejanja i aspekt energetske efikasnosti u teoriji i praksi. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 49, n. 1, p. 117-123, dec. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/4091>. Datum pristupa: 02 june 2020
Sekcija
Članci

Reference

[1] Pravilnik o klasifikaciji objekata ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015)
[2] Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole ("Sl. glasnik RS", br. 93/2011 i 103/2013 - odluka US)
[3] Šiljak, S.M., Strukovna nadležnost u oblasti energetske efikasnosti zgrada, Beograd, KGH, godište 41 (2012), br. 4, str. 63-68.
[4] Šiljak, S.M., Personal Competence, Energy Efficiency in Thermal Engineering and Sustainable Planet Earth, Clima 2013, 11th REHVA World Congress and 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Building, Prague, Czechoslovakia, 2013. CD-edition
[5] Šiljak, S.M., Nacinalni propisi iz oblasti energetske efikasnosti građevinskog objekta i njihova upotrebljivost u praksi. Beograd, KGH, godište 43 (2014), br. 2, str. 101 -105, i godište 43 (2014), br. 3, str. 95-100.
[6] Šiljak, S.M.,Building-Efficiency-Confusion-Misconception-Reality, Clima 2016, 12th REHVA World Congress, Aalborg, Denmark, 2016, CD-edition, volume 6.
[7] Šiljak, S.M., Funkcija cilja i strukturna i sadržajna uređenost sofisticiranih termotehničkih sistema koji se integrišu u građevinski objekat i aspekt energetske efikasnosti, Inženjerska komora Srbije, Regionalni centar Kragujevac, Predavanje u Požarevcu, dana 15. aprila 2016.
[8] http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/201415_docs/SAS_EEZA_ publikaci-je/Atlas_of_multifamily_housing_in_Serbia.pdf
[9] http://episcope.eu/fileadmin/tabula/public/docs/brochure/RS_TABULA_TypologyBrochure_FA-UB.pdf
[10] http://data.stat.gov.rs/Home/Result/3102030601?languageCode=sr-Latn