Zbog čega tehnologija prilagođavanja pomaže da se smanji potrošnja energije i produži rok trajanja hrane?

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marco Galluppi

Apstrakt

Prelazak na rashladne fluide sa niskim potencijalom globalnog zagrevanja (GWP) koje propisuje Amandman iz Kigalija zajedno sa razvojem tehnoloigije i novim zahtevima za energetskom efikasnošću pokreću velike promene na tržištu. Između ostalog, sve veća raznolikost konfiguracija supermarketa.  Sa jedne strane, polupriključni uređaji omogućavaju da se smanji punjenje rashladnog fluida i da se smanje troškovi održavanja, što je odličan izbor za supermarkete srednje veličine. Sa druge strane, poslednjih godina se znatno povećao broj dragstora i manjih prodavnica, zbog čega se neverovatnom brzinom razvija tehnologija kompresiono-kondenzacionih agregata. Za obe konfiguracije supermarketa korišćenje komponenata kao što su elektronski ekspanzioni ventil i kompresor promenljive brzine, zajedno sa efikasnim sistemima za regulaciju i nadzor, omogućava da se postignu odlični rezultati u pogledu energetske efikasnosti prilagođavanjem prema rashladnim potrebama sistema. Druga prednost kontinuiranog prilagođavanja koja se postiže ovom vrstom tehnologije jeste stabilnost različitih parametara koja utiče na rok trajanja hrane u hladnjaku, kao što su temperatura i vlažnost rafova. U ovom radu se daje pregled prednosti korišćenja tehnologije prilagođavanja i prikazuju rezultati istraživanja koji pokazuju smanjenje energije i produžavanje roka trajanja proizvoda za dve različite konfiguracije u supermarketima: polupriključni ormari i kompresioni-kondenzacioni agregati.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
GALLUPPI, Marco. Zbog čega tehnologija prilagođavanja pomaže da se smanji potrošnja energije i produži rok trajanja hrane?. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 49, n. 1, p. 145-149, dec. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/4094>. Datum pristupa: 01 oct. 2020
Sekcija
Članci

Reference

[1] Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council, Official Journal of the European Union, 2009.
[2] Cold Chain Technology Brief, UN Environment and IIR, 2018.
[3] Soo Dong, S., J. Seung Won, L. Seung Ju Lee, Mathematical Evaluation of Prediction Accuracy for Food Quality by Time Temperature Integrator of Intelligent Food Packaging through Virtual Experiments, Mathematical Prob-lems in Engineering, 2013 (2013).
[4] Forney, C.F., Optimizing the Storage Temperature and Humidity for Fresh Cranberries: A Reassessment of Chilling Sensitivity, HortScience, 43 (2008), no. 2, pp. 439-446.
[5] Lineberry, K.R., The impact of household refrigerator storage conditions on the shelf life of fruits and vegetables, Ph. D. thesis, Iowa State University, Ames, United States, 2011.
[6] Orhan, E., S. Celik, B. Noble, R. Krauss, Performance evaluation of a variable speed DC compressor, Interna-tional Journal of Refrigeration, 36 (2013), 3, pp. 745–757.
[7] Lago, T., C. Nobrega, A.R. I. Kamal, L.F. Mendes de Moura, Experimental investigation on variable speed compressor with an electronic expansion valve in a refrigeration system, 16th Brazilian Congress of Thermal sci-ences and Engineering, ABCM, Vitoria, Brazil, 2016.
[8] Aprea, C., R. Mastrullo, Experimental evaluation of electronic and thermostatic expansion valves performances using R22 and R407C, Applied Thermal Engineering, 22 (2002), 2, pp. 205-218.
Chia, P. K., C. P. Tso, P. G. Jolly , Y. W. Wong , X. Jia, Fuzzy Control of Superheat in Container Refrigeration using an Electronic Expansion Valve, HVAC&R Research, 3 (1997), 1, pp. 81-98.