Radna grupa IIR-a: Bezbednost u tehnici hlađenja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Alexander Cohr Pachai

Apstrakt

U okviru Međunarodnog instituta za hlađenje ponovo smo pokrenuli  radnu grupu koja nije radila nekoliko godina.  Ovog puta je verovatnije da će pokrenuti i biti aktivna. Održali smo prvi sastanak na konferenciji Gustav Lorentzen IIR-a u Valensiji juna meseca 2018., na kojem je bilo otprilike 30 učesnika iz celog sveta.  Nakon dve vrlo zanimljive prezentacije, razgovarali smo o cilju, metodama i rizicima ovog projekta.


Cilj ove radne grupe je da poveća stepen bezbednosti za tehničare i inženjere koji projektuju, puštaju u rad i servisiraju sisteme.  Svi imamo pravo da svoj posao obavljamo na bezbedan način i to se odnosi i na tehničare koji servisiraju rashladne agregate ili klimatizacione sisteme montirane širom sveta. Ipak, nesreće se događaju, a između 40 i 60% svih nesreća događa se u dok tehničare rade na sistemima, bilo da je reč o padu sa visine prilikom montiranja sistema ili o nezgodama za vreme servisiranja postrojenja.


Nesreće su se dešavale sa svim vrstama rashladnih fluida i delokrug ove radne grupe predstavlja analizu svih vrsta nesreća u kojima je korišćena bilo koja vrsta rashladnog fluida.


Najvažniju stvar predstavlja izvor informacija, a to su javno dostupne informacije.  Kada o nesreći saznamo iz novina ili sa Interneta,  organizovaćemo se i prikupiti informacije iz svih mogućih izvora, na licu mesta i iz izveštaja dostupnih javnosti.


Cilj ove radne grupe nije da određene rashladne fluide prikaže u lošem svetlu.  Cilj je da se prikupe informacije i rašire saznanja,  što bi pomoglo da se povećan bezbednost onih koji na kraju plaćaju najvišu cenu i bezbednost vlasnika, koji rizikuju da izgube novac i ugled ukoliko se ozbiljne nesreće dese na njihovoj lokaciji/objektu.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
PACHAI, Alexander Cohr. Radna grupa IIR-a: Bezbednost u tehnici hlađenja. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 49, n. 1, p. 159-162, dec. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/4096>. Datum pristupa: 02 june 2020
Sekcija
Članci