Korištenje energije za grijanje i pripremu tople potrošne vode pomoću toplotnih pumpi koje koriste CO2 kao radni medij

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Amna Dervoz

Apstrakt

Porastom populacije potrebe za energijom u cijelom svijetu svakim danom rastu. Trenutno svijet pokriva svoje potrebe za energijom uglavnom neob-novljivim izvorima, a fosilna goriva su glavni izvor energije sa učešćem od 85-90%. Na globalnoj razini već duže vrijeme su prisutni problemi povećane potrošnje električne energije, energije za grijanje i hlađenje te porasta cijena energije kao i problema zagađenja okoliša vezanog sa proizvodnjom i potrošnjom energije. Među velike potrošače energije za grijanje i pored industrije ubrajaju se i javne ustanove koje svakodnevno moraju obezbijediti normalne potrebe za grijanjem, kao i toplom potrošnom vodom. Rješenje koje se može ponuditi za efikasno korištenje energije su toplotne pumpe koje iskorištavaju toplotu iz okolnog vazduha te je pretvaraju u korisnu toplotnu ili rashladnu energiju. Napretkom tehnologije, na tržištu se nalaze razni sistemi koji imaju visok koeficijent iskorištenja, a predstavljaju odnos dobijene i uložene energije. Nova generacija uređaja prati zahtjeve o smanjivanju upotrebe freona pa kao radni medij koristi CO2. CO2 je stabilna tvar koja ima radno područje od -40°C do 160 °C, nije toksičan i nije zapaljiv. Postao je ponovo primjenjiv u tehnici nakon što su konstruisani kompresori koji mogu raditi na visokim pritiscima. Ovaj rad se bavi analizom potrošnje energije za grijanje i pripremu tople potrošne vode u Studentskom domu Nedžarići u Sarajevu. Ukupna površina objekata iznosi 21 047 m2, a kao primarni izvor energije koristi se prirodni gas. U kotlovnici doma nalaze se tri kotla svaki po 750 kW instalirane snage. Jedan kotao se koristi tokom cijele godine za pripremu tople potrošne vode dok druga dva rade samo u sezoni grijanja i to od sredine oktobra do sredine aprila. Cilj rada je ekonomskom analizom sistema prikazati opravdanost ugradnje toplotne pumpe koja koristi CO2 kao radni medij. Izvršen je proračun potrošnje energije i period povrata investicije, te je dat šematski prikaz rada sistema.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
DERVOZ, Amna. Korištenje energije za grijanje i pripremu tople potrošne vode pomoću toplotnih pumpi koje koriste CO2 kao radni medij. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 49, n. 1, p. 175-187, dec. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/4098>. Datum pristupa: 02 june 2020
Sekcija
Članci

Reference

[1] V.Đuričković: Transformatori toplote, Univerzitet u Banjoj Luci Mašinski fakultet, Beograd – Banja Luka 2000.
[2] Recknagel, H., Sprenger, E., Priručnik za grejanje i klimatizaciju: uključujući i pripremu potrošne vode i rashla-dnu tehniku, INTERKLIMA, Vrnjačka Banja, 2004.
[3] Službene novine Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo (2012) Zakon o imovini Kantona Sarajevo: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI OPĆINI NOVI GRAD SARAJEVO – OPĆINSKOJ SLUŽBI SLUŽBI ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA I OPĆINI ILIDŽA – SLUŽBI ZA IMOVINSKO-PRAVNE, STAMBENE, GEODETSKE POSLONE I KATASTAR NEKRETNINA DA SVAKA NA SVOM PODRUČJU OBAVI CIJEPANJE ZEMLJIŠTA I UTVRDI ZEMLJIŠTE ZA REDOVNU UPOTREBU PREDMETNOG OBJEKTA A - STUDENTSKOG DOMA U NEDŽARIĆIMA. Sarajevo: Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst
[4] UNDP, Human Development Report, 2006
[5] Simičić, H., Procesi obrade otpadnih voda, Tuzla, 2002.
[6] Đonlagić, M., Energija i okolina, Tuzla, 2005.
[7] Mađerić D. , Kondić Ž., Botak Z., CO2 kao radna tvar u suvremenim rashladnim sustavima, 2007.
[8] Technical manual heat pump CO2,
[9] Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke, (2009), Informacija o studentskom standardu u Federaciji Bosne i Hercegovine. [Internet],
[10] Labudović, B., Obnovljivi izvori energije, Zagreb, Energetika marketing d.o.o., 2002.
[11] MIFIMI, Poređenja, toplotna pumpa vs svi ostali. [Internet], , 2009.
[12] SECCOM, (n.d.), Toplotne pumpe.