Poređenje proračuna i načina iskazivanja energijskih karakteristika referentne zgrade prema proračunu za Bosnu i Hercegovinu i Francusku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ajša Hadžić Fikret Krakonja Nijaz Delalić Džana Kadrić

Apstrakt

U radu je prikazan proračun energetskih performansi stambene zgrade, predstavnika jedne kategorije stambenih objekata iz Tipologije stambenog zgrada u Bosni i Hercegovini, za dva slučaja: prema propisima i metodologiji koje važe u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) i jednoj zemlji članici Evropske unije (Francuska) .Arhitektonsko-građevinski podaci zgrade (korisna površina, elementi konstrukcije itd.) su jednaki za oba proračuna. U okviru rada je analizirana zakonska regulativa koja se odnosi na oblast energetskog certificiranja u FBiH i Francuskoj, metodologija proračuna energetskih karakteristika zgrade i način iskazivanja energetskih karakteristika (energetski indikatori) za FBiH i Francusku te je izvršena analiza odabranih mjera povećanja energetske efikasnosti. Mjere se odnose na arhitektonsko-građevinske mjere koje mogu smanjiti potrebnu energiju za grijanje objekta, te mjere koje se odnose na poboljšanje performansi termotehničkog sistema sa razmatranjem integracije obnovljivih izvora energije (solarni paneli ili toplotna pumpa) u sistem koji objezbjeđuje energiju objektu. Sve mjere su analizirane sa energetskog, okolinskog i ekonomskog aspekta.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
HADŽIĆ, Ajša et al. Poređenje proračuna i načina iskazivanja energijskih karakteristika referentne zgrade prema proračunu za Bosnu i Hercegovinu i Francusku. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 49, n. 1, p. 189-199, dec. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/4099>. Datum pristupa: 16 july 2020
Sekcija
Članci

Reference

[1] G. Granić, at all, Studija energetskog sektora u BiH, ESSBiH, 2008.
[2] Bosnia and Herzegovina First National Energy Efficiency Action Plan, 2010 – 2018, Government of the Federa-tion of BiH, 2017
[3] Energy Balances of non-OECD Countries, International Energy Agency, 2014.
[4] Directive of Energy performance of building 2010/31/EU (ED 2010/31/EU), European Parliament and the Council of the European Union, 2010
[5] Energy Efficiency Law, Federal Parliament of Bosnia and Herzegovina, 2017
[6] By-Law On Energy Certifications Of Buildings With Methodology For Calculation Of Energy Characteristics Of Buildings (in the FBiH), Federal Parliament of Bosnia and Herzegovina, 2018
[7] Rulebook on Energy Auditing and Issuing of Energy Certificate, draft wersion, 2018
[8] Dragica Arnautović Aksić, ..., Džana Kadrić, ..., Nijaz Delalić, Tipologija stambenih zgrada Bosne i Hercego-vine, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2016, ISBN 978-9958-691-51-5, 2016.
[9] National Building Typologies, http://episcope.eu/building-typology/, accessed 30.11.2018.
[10] https://www.knaufinsulation.hr/preuzmite-dokumente/ki-expert-plus, accessed 30.11.2018.
[11] https://www.constructionmaisonrt2012.fr/comprendre-la-rt2012/calculette-rt2012#form, accessed 30.11.2018.