Centralni sistem nadzora i upravljanja u zgradi posebne namene

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aleksandra Kuč Milica Vlajić Bojan Bilen Dragomir Marković

Apstrakt

U radu je prikazano rešenje za sistem automatske kontrole i inteligentno upravljanje složenim sistemima u zgradi posebne namene. Predloženo rešenje uključuje nadzor, kontrolu i/ili upravljanje sistemima ventilacije, grejanja i hlađenja, sigurnosnim sistemima (sistem kontrole pristupa i sistem video nadzora), sistemima aktiviranja i dojave požara i sistemima za gašenje požara. Za realizaciju navedenih zahteva predviđen je centralni sistem nadzora i upravljanja – Building Management System (BMS). Osnova BMS sistema su kontroleri sistema u polju koji treba da vrše akviziciju podataka, serveri, operatorska radna stanica, LAN (Local Area Network) mreža i veze između komponenti sistema. Glavni razlozi za uvođenje BMS sistema u poslovnim objektima su povećanje pouzdanosti i kvaliteta servisa svih tehničkih sistema i opreme, povećanje efikasnosti, smanjenje troškova održavanja, zaštita ljudi i opreme. Nekada je potrebno da BMS sistem komunicira i sa drugim sistemima, poput DCS sistema (Distributed Control System). U radu je prikazano BMS rešenje za administrativnu zgradu u sklopu proizvodnog postrojenja.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KUČ, Aleksandra et al. Centralni sistem nadzora i upravljanja u zgradi posebne namene. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 49, n. 1, p. 201-206, dec. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/4100>. Datum pristupa: 02 june 2020 doi: https://doi.org/10.24094/kghk.018.49.1.201.
Sekcija
Članci

Reference

[1] Srbijanka Turajlić, Upravljanje procesima pomoću računara, Publisher, Beograd, Republika Srbija, 2008.
[2] Gradimirka Popović, Nebojša Arsić, Mile Petrović, Darko Vučković: Karakteristike i struktura tehničkih sis-tema u upravljanju pametnim zgradama, Infoteh - Jahorina, Republika Bosna i Hercegovina, 2014.
[3] Miloš Milošević, Nenad Četić, Jelena Kovaćević, Tihomir Anđelić, Upravljanje sistemom osvetljenja u pamet-nim zgradama, Infoteh - Jahorina, Bosna i Hercegovina, 2014.
[4] Vladan Pantović, Sanja B. Petrović-Bećirović, Rising public awareness of energy efficiency of buildings enhanced by “smart” controls of the in-door environment, Thermal Science, 2016
[5] Jasmina Velagić, Komunikacijske mreže u stvarnom vremenu, skripta za predavanja, Fakultet Elektrotehnike, Sarajevo 2007.
[6] Jure Botica, Industrijski komunikacijski protokoli, FER, Zavod za električne susatve i obradu informacija
[7] J. Mandić-Lukić, B. Milinković, N. Simić, Communication Solutions for Smart Grids, Smart Cities and Smart Buildings, The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Con-version, MedPower 2016, Beograd, Srbija.
[8] http://www.rgf.bg.ac.rs/predmet/RO/V%20semestar/Automatizacija%20i%20upravljanje%20procesima/Predavanja/Predavanje%20IV.pdf
[9] https://www.controleng.com/single-article/integrating-multiple-control-systems/ca651e3fd3d6bea4324c29768a7e0026.html