Energetska analiza zgrade sigurne kuće i poboljšanje njene energetske efikasnosti primenom toplotne pumpe

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vladimir Černicin Uroš Milovančević

Apstrakt

Poslednjih decenija velika potrošnja energije u zgradama sve više uzima maha. Sve većom naseljenošću i većim potrebama ljudi za komforom, potrebe za energijom skokovito rastu. Uzimajući u obzir iscrpnost rezervi mnogobrojnih energenata i energetski neefikasan rad termotehničkih sistema, pristupa se njihovoj optimizaciji. Pri takvoj optimizaciji treba naročito voditi računa da se uštedom ne naruše uslovi komfora.


U cilju promovisanja poboljšanja energetske efikasnosti u zgradama, za primer je uzet objekat Sigurne kuće u Beogradu. Isprojektovan je sistem toplovodnog radijatorskog grejanja sa toplotnom pumpom kao efikasnim izvorom toplote. Potom su određena energetska svojstva objekta i sprovedena je analiza potrošnje energije i emisije CO2 za implementirani sistem.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ČERNICIN, Vladimir; MILOVANČEVIĆ, Uroš. Energetska analiza zgrade sigurne kuće i poboljšanje njene energetske efikasnosti primenom toplotne pumpe. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 49, n. 1, p. 229-233, dec. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/4104>. Datum pristupa: 13 july 2020
Sekcija
Članci

Reference

[1] Todorović, M., M. Ristanović, Efikasno korišćenje energije u zgradama, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija, 2015.
[2] Todorović, B., Projektovanje postrojenja za centralno grejanje, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beo-grad, Srbija, 2009.
[3] Černicin V., Energetska analiza objekta Sigurne kuće i unapređenje primenom toplotne pumpe, Master rad, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2018.
[4] Markoski, M., Rashladni uređaji I i II deo, Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija, 2013.
[5] ***, Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, Službeni glasnik R.S, Beograd, br. 61/2011
[6] ***, Standard SRPS EN 12831, 2003