Uticaj efekta ventilacije na količinu spoljnjeg vazduha

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Branislav Todorović

Apstrakt

Kva1itet vazduha u unutrašnjem prostoru nekog građevinskog objekta, tzv. "kvalitet unutrašnjeg vazduha", zavisi od nizз čiпilаса: oblika ventilisanog prostora, izvedenog sistema ventilacije, njegovog održavanja, lokacije i intenziteta izvora zagađenja. Uže posmatrano, određeni kvalitet vazduha treba održavati u zoni boravka, koja je definisana kao prostor između horizontalnih rаvпi па visinama 0,75 i 1,8m оd poda, аli u delu koji је udaljen za 0,6 m od okolnih zidova [1]. Zato ventilacioni sistem treba da bude tako projektovan i izveden da ubаčепi vazduh deluje u zoni boravka ljudi gde treba da se meša sa sobnim, razblažujući ga tako da koncentracija zagađenja пе pređe vrednost koja nepovoljno utiče па zdravlje korisnika prostorije ili na пјihov osećaj ugodnosti.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TODOROVIĆ, Branislav. Uticaj efekta ventilacije na količinu spoljnjeg vazduha. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 25, n. 1, p. 101-105, feb. 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/4268>. Datum pristupa: 07 july 2020
Sekcija
Realizacija sistema KGH

Reference

[1] * * * : ASHRAE STANDARD 55-1981. Environmental conditions for Human Occupancy, American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc. Atlanta USA, 1981.
[2] * * * : ASHRAE STANDARD 62-1989, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality, American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc. Atlanta USA, 1989.
[3] ***: Simplified Air CHanges Effectivness Modeling, Brian Rock, Michael Brandemuhl, national renewable Energy Laboratory, GOlden Colorado, 1992.