Sistem DDC - savremeni način automatizacije sistema KGH

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Risto Ciconkov Goran Veljanovski

Apstrakt

Glavni zadatak sistema za grejanje, hlađenje i klimatizacije da obezbedi komforne uslove u prostorijama u svim promenljivim uslovima. Budući da je to veoma složena i kompleksna problematika, neophodna je upotreba sistema automatizacije. U ovom radu opisane su osnovne funkcije sistema automatizacije, prvo preko elementarnog kontrolnog kola, a zatim ka složenijim sistemima.


Definisana je funkcija kontrolera DDC (direct digital control), kao i mogućnosti i prednosti za rad u mreži, odnosno formiranje potpune automatizacije celog objekta. Objašnjeni je protokol BACnet koji predstavlja standard za komunikaciju između sistema DDC različitih proizvođača u mreži.


Pored automatske kontrole opreme KGH, u sistem DDC se može inkorporirati i kontrola bezbednosti objekta: detekcija požara, alarmni sistemi, senzori za prisustvo, nivo električnog osvetljenja, peglanje vrsnog električnog opterećenja objekta itd.


Primena sistema DDC je prikazana na konkretnom primeru hotela "Aleksandar Palace" u Skoplju. Sistem DDC je namenjen za centralni nadzor i upravljanje objektom hotela, a usvojen je koncept sa tri nivoa upravljanja. Ceo sistem DDC i segment jedne klima-komore su grafički prikazani.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
CICONKOV, Risto; VELJANOVSKI, Goran. Sistem DDC - savremeni način automatizacije sistema KGH. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 34, n. 1, p. 175-183, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5145>. Datum pristupa: 29 feb. 2020
Sekcija
Zgrade i energija

Reference

[1] ***: ASHRAE Handbook, Fundamentals, ASHRAE, Atlanta, 2001.
[2] ***: ASHRAE Handbook, Applications, ASHRAE, Atlanta, 2003.
[3] Todorović, B., Klimatizacija, SMEITS, Beograd, 1998.
[4] ***: DDC Online. Iowa Energy Center, www.ddc-online.org, posećeno septembra 2003.
[5] Zimmerman, A., Fundamentals of Direct Digital Control, Heating, Piping, Air Conditioning, May, 1996.
[6] ***: Building management systems in further and higher education, BRECSU, Watford, UK, 2003.
[7] ***: CHPS Best practices manual, Volume II — Design, CHPS Inc., USA, 2002.
[8] Newman, M., BACnet Tutorial Overview, www.bacnet.org, posećeno septembra 2003.
[9] ***: Tehnička literatura i katalog firme ,,Kieback&Peter“, Berlin, 2002.