Razvoj standarda „HQE“ u francuskoj kroz održivu politiku razvoja ICADE

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Frank Hovorka

Apstrakt

Cilj ovog rada je da objasni neke pojmove u oblasti energetskih karakteristika zgrade, da oceni, sa ekonomskog stanovišta, način valorizacije projekta i dodatnih ulaganja s obzirora na svrhu energetskog učinka. Potrebno je takođe poći putem integracije povoljnih argumenata ka energetskim karakteristikatna u zgradi, i tamo gde je otežana ekonomska kvantifikacija. Na kraju, redimenzionisati projekat u skladu sa potrebama krajnjeg korisnika, da bi se poboljšao kvalitet unutrašnje sredine i povećala njegova ugodnost.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
HOVORKA, Frank. Razvoj standarda „HQE“ u francuskoj kroz održivu politiku razvoja ICADE. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 38, n. 1, p. 39-46, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5179>. Datum pristupa: 04 apr. 2020
Sekcija
Grejanje i klimatizacija