O simulaciji karakteristika zgrade u promenljivoj životnoj sredini

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jan L.M. Hensen

Apstrakt

Računska simulacija je danas jedan od najmoćnijih alata u svetu – ona se koristi za simulaciju svega, od rata do ekonomskog rasta. Modeliranje i simulacija toplotnih karakteristika zgrade uz pomoć digitalnih kompjutera prvo su uvedeni 1970-ih, kada je postalo jasno da je mnogo jevtinije simulirati nego graditi pogrešne zgrade. Simulacija karakteristika zgrade uzima svoje osnovne teorije iz mnogih različitih disciplina. Veliki je broj teoretskih izazova kada se uvidi da je fizičko stanje jedne zgrade rezultat složenih interakcija vrlo velikog broja fizičkih komponenata. Ipak, sposobnost da se bavi ishodišnom složenošću opsega i raznovrsnošću interakcija, dala je simulaciji zgrade jedinstveno cenjenu ulogu u predviđanju, proceni i potvrđivanju karakteristika zgrade. Disciplina simulacije zgrade stalno se razvija i sazreva i u robustnosti i preciznosti modela dolazi neprekidno do poboljšanja. Kao rezultat, razmatranja prelaze sa starog programa usmerenog na karakteristike softvera, na novi program koji je fokusiran na efikasnost simulacije karakteristika zgrade u procesima njenog veka trajanja, uključujući osiguranje kvaliteta i razvoj multifunkcionalnog distribuiranog alata. Naravno, sve se to odvija u promenjenoj „životnoj sredini”, koja obuhvata globalnu promenu klime, trošenje stokova fosilnog goriva, internacionalizaciju građevinske industrije, povećanje zahteva stanara za ugodnošću, povećanje svesti o odnosu između unutrašnje sredine i zdravlja i povećanje svesti o vezi između unutrašnje sredine i produktivnosti. U radu je izneseno nekoliko napomena i primedbi o sadašnjem stanju simulacije karakteristika zgrade i ulozi International Building Performance Simulation Association – IBPSA. U tom kontekstu, rad takođe sumira neka istraživanja autorove istraživačke grupe. Osnovni zaključci su da simulacija karakteristika zgrade ima potencijal da ostvari, direktno ili indirektno, suštinske koristi mnogima zainteresovanima za zgradu i životnoj sredini i da IBPSA i njene regionalne organizacije, kao što je buduća IBPSA Srbije, mogu i treba da igraju glavnu ulogu u unapređenju primene i daljeg razvoja ove tehnologije.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
HENSEN, Jan L.M.. O simulaciji karakteristika zgrade u promenljivoj životnoj sredini. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 38, n. 1, p. 57-69, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5181>. Datum pristupa: 29 mar. 2020
Sekcija
Energetska efikasnost u građevinskim objektima

Reference

[1] André, Ph., C. A. Silva, J. Hannay, J. Lebrun, V. Lemort i V. Teodorese, Simulation of HVAC systems: development and validation of simulation and examples of practical applications, keynote presented at Mercofrio, Porto Alegre, Brazil, 2006.
[2] Augenbroe, G. i J. L. M. Hensen, Simulation for better building design, Building and Environment, vol. 39, no. 8, 2004, pp. 875–878.
[3] *** CIBSE Climate change and the indoor environment: impacts and adaptation, CIBSE TM36, London, 2005.
[4] Djunaedy, E., External coupling between building energy simulation and computional fluid dynamics, PhD dissertation, Technische Universiteit Eindhoven, 2005.
[5] *** DOE, 2006, Building Energy Software Tools Directory, URL http://www. eere.energy.gov/buildings/tools_directory/ Last visited 27.09.06.
[6] Hensen, J. L. M., On the thermal interaction of building structure and heating and ventilation system, Doctoral dissertation, Technische Universiteit Eindhoven, 1991.
[7] Hensen, J. L. M., & J. A. Clarke, Building systems and indoor environment: simulation of design decisions support, in Proc. International Conference od Design and Decisions Support Systems in Architecture & Urban Planning, Nijkerk, August 22–25, 2000, Vol. Architecture, pp. 177–189, Technische Universiteit Eindhoven.
[8] Hensen, J. L. M. and M. Radošević, Some quality assurance issues and experiences in teaching building performance simulation, IBPSA News, International Building Performance Simulation Association, Vol. 14, no. 2, pp. 22–33, 2004.
[9] Hopfe, C. J., C. Struck, G. Ulukavak Harputlugil i J. Hensen, Computational tools for building services design – professional’s practice and wishes, Proceedings of the 17th Int. Air-conditioning and Ventilation Conference, 17–19 May, STP – Society of Environmental Engineering, Prague, p. 5 pages on CD, 2006.
[10] Hopfe, C. J., C. Struck, J. Hensen, i P. de Wilde, Considerations regarding decision support tools for conceptual building design, Proceedings of the 11th Int. Conf. on Computing in Civil and Building Engineering, 14–16 June, Montreal, ISCCCBE, p. 6 pages on CD, 2006.
[11] Kusuda, T., Early history and future prospects of building system simulation, in Proc. 6th International IBPSA Conference, Kyoto, 1999, pp. 3–15.
[12] Spitler, J. D., Building Performance Simulation, special issue of HVAC&R Research, Vol. 12, No. 3a, ASHRAE, 2006.
[13] Thomas, V. C., Using M-E Design Programs (some reasons for the lack of progress), IBPSA-USA Presentation, Chicago, 2006.
[14] Trčka (Radošević), M., J. L. M. Hensen i A. J. T. M. Wijsman, Distributed building performance simulation – a novel approach to overcome legacy code limitations, Int. Journal of HVAC&R Research, Vol. 12, No. 3a, 2006, pp. 621– 640.
[15] *** Trias Energetica 2006. URL http://www.triasenergetica.com/ Last visited 31.10.06
[16] Wilde, P. de, Computational Support for the Selection of Energy Saving Building Components. PhD-thesis. Delft University of Technology, Faculty of Architecture, Building Physics Group, Delft, the Netherlands, 2004.
[17] Yahiaoui, A., J. Hensen, L. Soethout i A. H. C. v. Paassen, Design of embedded controller using hybrid systems for integrated building systems, Proceedings of the 3rd Int. SCRI Research Symposium, 3–4 April, Technische Universiteit Delft, Salford Centre for Research and Innovation in the Built and Human Environment, University of Salford, p. 10 pages on CD, 2006.